Zasady Szkoły Wing Tsun Kung Fu

 1. Przychodź na zajęcia punktualnie!
 2. Na zajęcia przychodź w czystym stroju uczniowskim!
 3. Szanuj swojego Si-fu, Si-hinga, Si-mei!
 4. Traktuj ich z szacunkiem i zwracaj się w ich stronę używając oficjalnego zwrotu!
 5. Ćwicz systematycznie oraz rzetelnie i nigdy nie zapominaj technk!
 6. Nie żuj gumy podczas zajęć, nie przychodź na trening pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających!
 7. Ćwicz zawsze w stroju tradycyjnym uczniowskim!
 8. Bądź zdyscyplinowany na zajęciach!
 9. Nie praktykuj ćwiczeń walki bez nadzoru nauczyciela!
 10. Przy wejściu oraz wyjściu z sali zawsze się ukłoń!
 11. Witaj swojego Si-fu, Si-hinga, Si-mei ukłonem tradycyjnym!
 12. Si-fu, Si-hing oraz Si-mei chcą Ci pomóc. Zadawaj pytania tylko po zakończeniu zajęć pytając Si-hinga lub Si-mei!
 13. Podziękuj za skorygowanie technik wykonując ukłon!
 14. Poznane techniki wykorzystuj tylko w obronie własnej oraz jej potrzebującym!
 15. Bądź przyjacielski i pomagaj swoim partnerom!
 16. Nigdy nie narażaj na obrazę dobrego imienia Wing Tsun!
 17. Składki uczniowskie wpłacaj zawsze w terminie!
 18. Jeśli członek Stowarzyszenia ma jakikolwiek problem z klubem lub partnerami, powinien powiadomić o tym centrum stowarzyszenia!

UCZEŃ, KTÓRY NARUSZY WIELOKROTNIE LUB CELOWO ZŁAMIE ZASADY SZKOŁY, ZOSTANIE Z NIEJ USUNIĘTY!!